Soprano • Chasseur d’Etoiles tour / Marseille • Orange Vélodrome •